Jeg har tidligere været ansat som debitorbogholder, kreditorbogholder,

administrations- og regnskabschef i såvel produktionsvirksomheder som i

detailbranchen.

 

Siden jeg blev selvstændig, har jeg varetaget alle former for

administrative opgaver – dagligt bogholderi, løn, controlling, rapporteringer,

interne regnskaber og diverse ad hoc opgaver i et bogholderi. Jeg har flair

for og et solidt kendskab til IT, og er derfor også i stand til hurtigt at sætte mig

ind i nye IT-løsninger.

 

Gennem årene har jeg oparbejdet stor erfaring med især følgende ERP-Systemer:

- Microsoft C5 Dynamics    

- Microsoft Navision

- XAL Concorde

- Microsoft AX Dynamics

- E-conomic

- Uniconta

- BaaN

- ProAlpha

- Aspect 4

 

Jeg har været ansvarlig og nøgleperson i forbindelse med implementering af C5,

BaaN og ProAlpha. Derudover har jeg i flere år undervist i standard C5.

Tel. +45 30291821                                     

lene@lh-regnskab.dk

                LH Regnskab & Rådgivning, Herningsholmvej 11, 7400 Herning